Vedehøj Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1548427 2019-12-05 14:08:19 Lyshøjvej 7, køkken
-
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 19-33593


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Organisk mikroforurening:

Benz(ghi)perylen <0,001 µg/l 0,100 0,001 GC/MS

Benzo(a)pyren <0,001 µg/l 0,010 0,001 GC/MS

Fluoranthen <0,001 µg/l 0,100 0,001 GC/MS

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,001 µg/l 0,100 0,001 GC/MS

PAH, sum af 6 0,000 µg/l 0,010 0,000 GC/MS


:

1H,1H,2H,2H- Perfluoroctansulfonsyre <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Benz(b+k)fluoranthen <0,002 µg/l 0,002 GC/MS

Perfluorbutansulfonsyre <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Perfluorbutansyre <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Perfluordecansyre <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Perfluorheptansyre <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Perfluorhexansulfonsyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 LC/MS/MS

Perfluorhexansyre <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Perfluornonansyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 LC/MS/MS

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Perfluoroctansulfonsyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 LC/MS/MS

Perfluoroctansyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 LC/MS/MS

Perfluorpentansyre <0,001 µg/l 0,100 0,001 LC/MS/MS

Sum af PFAS, 12 stoffer <0,001 µg/l 0,001 LC/MS/MS


Vedehøj Vandværk

 


 

Kontakt dit vandværk

 

Har du brug for at kontakte dit vandværk, kan du ringe eller skrive til

 

Formand
Torben Simonsen

Tlf.: 86365122
Mail: info@vedehoj.dk

 

eller 

 

Vandværkspasser
Claus Øgendahl

Tlf.: 61750048


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Vedehøj vandværk har en hårdhed på 11-12 grader dH

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies