Vedehøj Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1782893 2020-12-01 10:15:32 Østervej 1, køkken
-
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 20-34532


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Organisk mikroforurening:

Benz(a)pyren <0,001 µg/l 0,010 0,001 GC/MS

Benz(ghi)perylen <0,001 µg/l 0,100 0,001 GC/MS

Fluoranthen <0,001 µg/l 0,100 0,001 GC/MS

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,001 µg/l 0,100 0,001 GC/MS

PAH, sum af 6 0,000 µg/l 0,010 0,000 GC/MS


:

6:2 Fluortelomersulfonsyre <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Benz(b+k)fluoranthen <0,002 µg/l 0,002 GC/MS

Perfluorbutansulfonsyre <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Sum af PFAS, 12 stoffer <0,001 µg/l 0,001 DIN 38407-42


Vedehøj Vandværk

 


 

Kontakt dit vandværk

 

Har du brug for at kontakte dit vandværk, kan du ringe eller skrive til

 

Formand
Torben Simonsen

Tlf.: 86365122
Mail: info@vedehoj.dk

 

eller 

 

Vandværkspasser
Claus Øgendahl

Tlf.: 61750048


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Vedehøj vandværk har en hårdhed på 11-12 grader dH

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies