Vedehøj Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2106291 2023-05-31 12:07:31 Smedebakken 1, 8400, indgang
-
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Kontrol af organiske mikroforureninger AnalyTech Miljølaboratorium LAB nr. 23-22110


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Organisk mikroforurening:

Benz(a)pyren <0,001 µg/l 0,010 0,001 GC/MS

Benz(ghi)perylen <0,001 µg/l 0,100 0,001 GC/MS

Fluoranthen 0,001 µg/l 0,100 0,001 GC/MS

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,001 µg/l 0,100 0,001 GC/MS

PAH, sum af 6 0,001 µg/l 0,010 0,001 GC/MS


Perfluorerede stoffer:

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) <0,000 µg/l 0,200 Beregnet


:

6:2 Fluortelomersulfonsyre <0,000 µg/l 0,100 0,300 DS/ISO 21675:2019

Benz(b+k)fluoranthen <0,002 µg/l 0,002 GC/MS

Perfluorbutansulfonsyre <0,000 µg/l 0,100 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluorbutansyre <0,001 µg/l 0,100 0,600 DS/ISO 21675:2019

Perfluordecansulfonsyre <0,001 µg/l 1,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluordecansyre <0,000 µg/l 0,100 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluordodecansulfonsyre <0,001 µg/l 1,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluordodecansyre <0,001 µg/l 1,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorheptansulfonsyre <0,000 µg/l 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluorheptansyre <0,000 µg/l 0,100 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 µg/l 0,002 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluorhexansyre <0,000 µg/l 0,100 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluornonansulfonsyre <0,000 µg/l 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluornonansyre <0,000 µg/l 0,002 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansulfonamid <0,000 µg/l 0,100 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansulfonsyre <0,000 µg/l 0,002 0,200 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansyre <0,000 µg/l 0,002 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluorpentansulfonsyre <0,000 µg/l 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluorpentansyre <0,000 µg/l 0,100 0,300 DS/ISO 21675:2019

Perfluortridecansulfonsyre <0,001 µg/l 1,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluortridecansyre <0,001 µg/l 1,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorundecansulfonsyre <0,001 µg/l 1,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorundecansyre <0,001 µg/l 1,000 DS/ISO 21675:2019

Sum af PFAS, 22 stoffer <0,000 µg/l 0,200 Beregnet


Vedehøj Vandværk

 


 

Kontakt dit vandværk

 

Har du brug for at kontakte dit vandværk, kan du ringe eller skrive til

 

Formand
Torben Simonsen

Tlf.: 86365122
Mail: info@vedehoj.dk

 

eller 

 

Vandværkspasser
Claus Øgendahl

Tlf.: 61750048


 

Vandets hårdhed

 

Vandet fra Vedehøj vandværk har en hårdhed på 11-12 grader dH

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies